Wystawy

Wystawy w Bibliotece Głównej WAT:

ANTRESOLA

Zabytki techniki w Polsce”

Wystawa prezentująca wybrane, tzw. naziemne, podziemne i wodne, zabytki techniki na terenie Polski. Na 40 planszach zaprezentowano m.in.: najstarsze w Polsce zapory wodne na Solinie i Pilchowicach, żelazny most, warszawskie filtry, kopalnie srebra, kredy, soli i fabrykę zapałek.

 

HOL

 

Zabytkowe jednośladowe pojazdy wojskowe”

Wystawa przedstawia rowery i motocykle wojskowe. produkowane na terenie Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej Brytanii i Polski w okresie I i II wojny światowej. W gablotach umieszczono książki i czasopisma ze zbiorów BG WAT, dotyczące pojazdów jednośladowych.

 

WYPOŻYCZALNIA AKADEMICKA

 

„Skrypty WAT z zakresu techniki”

Ekspozycja skryptów ze zbiorów Biblioteki Głównej WAT.

 

 

Z A P R A S Z A M Y

facebook
Instagram
blog
NUKAT
bibliowawa