EBSCO

Biblioteka Główna WAT,  jako członek konsorcjum EBSCO w ramach licencji krajowej, otrzymała dostęp do baz Academic Search oraz Business Source w wersji Ultimate. Bazy Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate są wyższymi, bogatszymi wersjami baz Academic Search Complete oraz Business Source Complete i zastąpią w licencji krajowej bazy w wersji Complete. Academic Search Ultimate oferuje ponad 10 000 czasopism pełnotekstowych, w Business Source Ultimate użytkownik znajdzie ponad 3 500 czasopism pełnotekstowych, wiele z nich indeksowanych w Web of Science i Scopusie.

Zachęcamy do korzystania z baz poprzez stronę Bbilioteki: http://www.bg.wat.edu.pl/e-zrodla

facebook
Instagram
blog
NUKAT
bibliowawa