środa, 05 listopada 2014 04:50

Prenumerata polska 2018

 1. a&s Polska: czasopismo branży security, ISSN 2451-5175
 2. Aktualności lotnicze - AKLOT, ISSN 1730-3028
 3. Archives of Automotive Engineering, ISSN 1234-754X
 4. Archives of Civil Engineering, ISSN 1230-2945
 5. Archives of Electrical Engineering, ISSN 0004-0746
 6. Archives of Control Sciences, ISSN 0004-072X
 7. Archives of Thermodynamics / PAN, ISSN 1231-0956
 8. Aura : ochrona środowiska, ISSN 0137-3668
 9. Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe, ISSN 1509-5878
 10. Auto Expert : technika, warsztat, handel, ISSN 1234-480X
 11. Auto Moto Serwis, ISSN 1231-0131
 12. Auto Motor i Sport, ISSN 1426-6385
 13. Autonaprawa : miesięcznik branżowy, ISSN 1897-3280
 14. Aviation Avanced and Maintenance, ISSN 2543-9456
 15. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, ISSN 1895-8443
 16. Bezpieczeństwo Narodowe : [kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego], ISSN 1896-4923
 17. Bibliotekarz, ISSN 0208-4333
 18. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, ISSN 1234-5865
 19. Broń i Amunicja : magazyn strzelecki, ISSN 1644-339X
 20. Charaktery, ISSN 1427-695X
 21. Chemia i Biznes, ISSN 2081-6618
 22. Chemia i Biznes: rynek kosmetyczny i chemii gospodarczej, ISSN 2300-0988
 23. Ciężarówki : transport, serwis, spedycja, ISSN 1507-9961
 24. Computer Science and Mathematical Modelling, ISSN 2450-0054
 25. Do Rzeczy : tygodnik Lisickiego, ISSN 2299-8500
 26. Dziennik Gazeta Prawna, ISSN 2080-6744
 27. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, ISSN 0860-6846
 28. Elektronik : magazyn elektroniki profesjonalnej (AVT), ISSN 1248-4030
 29. Elektronika Praktyczna : międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów, ISSN 1230-3526
 30. Elektronika dla Wszystkich, ISSN 1425-1698
 31. Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN 0033-2089
 32. Energia i Recykling : gospodarka obiegu zamkniętego, ISSN 2544-4875
 33. English Matters, ISSN 1896-4184
 34. EuroLogistics, ISSN 1641-0343
 35. Fleet: dialog flotowy, ISSN 2081-0806
 36. Forum : najciekawsze historie świata, ISSN 0015-8402
 37. Forum Akademickie, ISSN 1233-0930
 38. Gazeta Polska codziennie, ISSN 2083-7119
 39. Gazeta Wyborcza, ISSN 0860-908X
 40. Geodeta, ISSN 1234-5202
 41. Geoinżynieria : drogi mosty tunele, ISSN 1895-0426
 42. Głos Akademicki, ISSN 1507-9988
 43. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, ISSN 1231-2037
 44. Gospodarka Narodowa, ISSN 0867-0005
 45. Harvard Business Review Polska, ISSN 1730-3591
 46. Infrastruktura: ludzie, innowacje, technologie, ISSN 1896-6233
 47. Instal: teoria i praktyka w instalacjach, ISSN 1640-8160
 48. Inżynieria Bezwykopowa, ISSN 1730-1432
 49. Inżynier Budownictwa, ISSN 1732-3428
 50. Inżynieria i Budownictwo, ISSN 0021-0215
 51. Inżynieria Materiałowa, ISSN 0208-6247
 52. Inżynieria Powierzchni, ISSN 1426-1723
 53. Journal of KONBiN, ISSN 1895-8281
 54. Karta : kwartalnik historyczny, ISSN 0867-3764
 55. Komunikacja Publiczna, ISSN 1426-5788
 56. Kronika Wojska Polskiego, ISSN 1734-2317
 57. Kruszywa: produkcja, transport, zastosowanie, ISSN 2082-6605
 58. Książki : magazyn do czytania, ISSN 2083-3881
 59. Kwartalnik Bellona, ISSN 1897-7065
 60. Kwartalnik Policyjny, ISSN 1898-1453
 61. Logistyka, ISSN 1231-5478
 62. Logistyka a Jakość, ISSN 1509-3719
 63. Logistyka Produkcji, ISSN 2082-5935
 64. Machine Dynamics Research, ISSN 0239-7730
 65. Magazynowanie i Dystrybucja : czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji, ISSN 1898-6420
 66. Matematyka : czasopismo dla nauczycieli. ISSN 0137-8848
 67. Materiały Budowlane, ISSN 0137-2971
 68. Materiały Elektroniczne, ISSN 0209-0058
 69. Mazowsze Studia Regionalne/ Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ISSN 1689-4774
 70. Mechanik : miesięcznik naukowo - techniczny, ISSN 0025-6552
 71. Metrology and Measurement Systems, ISSN 0860-8229
 72. Modelowanie Inżynierskie, ISSN 1896-771X
 73. Mosty, ISSN 1896-7663
 74. Murator : budowa i remonty krok po kroku, ISSN 0239-6866
 75. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, ISSN 2081-5913
 76. National Geographic Polska, ISSN 1507-5966
 77. Newsweek Polska, ISSN 1642-5685
 78. Nowa Technika Wojskowa, ISSN 1230-1655
 79. Nowoczesna Biblioteka 3.0, ISSN 2544-7629
 80. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, ISSN 1734-6681
 81. Nowoczesne Systemy Zarządzania, ISSN 1896-9380
 82. Nowoczesny Magazyn, ISSN 1507-465X
 83. Nowoczesny Warsztat, ISSN 1505-6430
 84. Obiekty Inżynierskie: mosty, wiadukty, tunele, ISSN 2084-9443
 85. Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia / Akademia Sztuki Wojennej, ISSN 2084-7297
 86. Ochrona Mienia i Informacji, ISSN 1644-7417
 87. Ochrona przed Korozją, ISSN 0473-7733
 88. Ochrona Środowiska, ISSN 1230-6169
 89. Opakowanie, ISSN 0030-3348
 90. Organizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466
 91. P&E Paliwa i Energetyka, ISSN 2299-1433
 92. Paliwa Płynne, ISSN 1230-3461
 93. Paragraf na Drodze, ISSN 1505-3520
 94. PC World, ISSN 1689-4669
 95. Personel i Zarządzanie, ISSN 1641-0793
 96. Piechur Morski : historia militaria obronność, ISSN 2543-7992
 97. Polityka, ISSN 0032-3500
 98. Polska Zbrojna, ISSN 0867-4523
 99. Polska Zbrojna Historia, ISSN 2543-8735
 100. Polish Cartographycal Review, ISSN 0324-8321
 101. Pośrednik Budowlany : informacje dla budownictwa, ISSN 1427-213X
 102. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Architektura, ISSN 1896-1630
 103. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo, ISSN 0137-2297
 104. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja, ISSN 0137-2327
 105. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska, ISSN 1234-4338
 106. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika, ISSN 0137-2335
 107. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
 108. Press : media, reklama, public relations, ISSN 1425-9818
 109. Problemy Jakości, ISSN 0137-8651
 110. Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, ISSN 2081-5891
 111. Problemy Techniki Uzbrojenia, ISSN 1230-3801
 112. Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie, ISSN 1899-699X
 113. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ISSN 2080-1335
 114. Przegląd Biblioteczny, ISSN 0033-202X
 115. Przegląd Budowlany, ISSN 0033-2038
 116. Przegląd Geodezyjny, ISSN 0033-2127
 117. Przegląd Historyczno-Wojskowy, ISSN 1640-6281
 118. Przegląd Historyczny, ISSN 0033-2186
 119. Przegląd Komunalny : gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ISSN 1232-9126
 120. Przegląd Lotniczy : aviation revue, ISSN 1231-2398
 121. Przegląd Mechaniczny, ISSN 0033-2259
 122. Przegląd Nauk o Obronności, ISSN 2450-6869
 123. Przegląd Organizacji, ISSN 0137-7221
 124. Przegląd Sił Zbrojnych, ISSN 2353-1975
 125. Przegląd Teleinformatyczny, ISSN 2300-5149 (do nr 33/2012 pt. Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki)
 126. Przegląd Telekomunikacyjny, ISSN 1230-3496
 127. Przemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
 128. Przetwórstwo Tworzyw, ISSN 1429-0472
 129. Raport - Wojsko, Technika, Obronność, ISSN 1429-270X
 130. Rocznik Astronomiczny, ISSN 0209-0341
 131. Rudy i Metale Nieżelazne, ISSN 0035-9696
 132. Rzeczpospolita, ISSN 0208-9130
 133. Samochody Specjalne, ISSN 1428-5495
 134. Saper : pismo Stowarzyszenia Saperów Polskich, ISSN 1641-8107
 135. Security and Defence Quarterly, ISSN 2300-8741
 136. Sens : psychologia dla ciebie, ISSN 1897-4430
 137. Serwis Motoryzacyjny, ISSN 1898-1305
 138. Skrzydlata Polska : magazyn lotniczy, ISSN 0137-866X
 139. Służby Utrzymania Ruchu, ISSN 1896-0677
 140. Spadochroniarz : magazyn spadochroniarzy polskich, ISSN 1426-5168
 141. Special OPS : magazyn ludzi akcji, ISSN 2080-8771
 142. Structure and Environment: architecture, civil engineering, environmental engineering and energy, ISSN 2081-1500
 143. Strzał : magazyn o broni, ISSN 1644-4906
 144. Strzał.pl, ISSN 2451-4942
 145. Studia Bezpieczeństwa Narodowego / Wojskowa Akademia Techniczna, ISSN 2082-2677
 146. Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ISSN 2354-0435
 147. Studia Informatica, ISSN 0208-7286
 148. Studia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254
 149. Surowce i Maszyny Budowlane, ISSN 1734-7998
 150. Szef Utrzymania Ruchu, ISSN 2450-6818
 151. Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe, ISSN 0860-8369
 152. Świat Nauki : wydanie polskie, ISSN 0867-6380
 153. Świat Opon, ISSN 2449-6936
 154. Towaroznawcze Problemy Jakości, ISSN 1733-747X
 155. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki... ISSN 1899-5489
 156. Transport Samochodowy, ISSN 1731-2795
 157. Transport - Technika Motoryzacyjna, ISSN 1230-9303
 158. Tribologia : teoria i praktyka, ISSN 0208-7774
 159. TSL Biznes, ISSN 2081-5255
 160. Utrzymanie Ruchu, ISSN 2083-6651
 161. Wiadomości Chemiczne, ISSN 0043-5104
 162. Wiadomości Projektanta Budownictwa, ISSN 1899-6094
 163. Wiedza i Życie, ISSN 0137-8929
 164. Wiedza Obronna, ISSN 0209-0031
 165. Wodociągi - Kanalizacja, ISSN 1731-724X
 166. Wojsko i Technika, ISSN 2450-1301
 167. Wojskowy Przegląd Prawniczy, ISSN 0137-7272
 168. Wprost, ISSN 0209-1747
 169. Zagadnienia Informacji Naukowej, ISSN 0324-8194
 170. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, ISSN 0860-889X
 171. Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej (do nr 2/2016 pt. „Zeszyty Naukowe AON”), ISSN 2543-6937
 172. Zeszyty Naukowe SGSP, ISSN 0239-5223
 173. Zieleń Miejska, ISSN 1896-5326
 174. Znak, ISSN 0044-488X
Ostatnio zmieniany piątek, 16 listopada 2018 23:51
Więcej w tej kategorii: Prenumerata zagraniczna 2018 »

facebook
Instagram
blog
NUKAT
bibliowawa