Wydrukuj tę stronę
środa, 05 listopad 2014 04:50

Prenumerata polska 2018

 1. a&s Polska: czasopismo branży security, ISSN 2451-5175
 2. Acta Energetica: kwartalnik naukowy elektroenergetykow, ISSN 2080-7570
 3. Aktualności lotnicze - AKLOT, ISSN 1730-3028
 4. Archives of Automotive Engineering, ISSN 1234-754X
 5. Archive of Mechanical Engineering, ISSN 0004-0738
 6. Archives of Civil Engineering, ISSN 1230-2945
 7. Archives of Electrical Engineering, ISSN 0004-0746
 8. Archives of Control Sciences, ISSN 0004-072X
 9. Archives of Thermodynamics / PAN, ISSN 1231-0956
 10. Aura : ochrona środowiska, ISSN 0137-3668
 11. Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe, ISSN 1509-5878
 12. Auto Expert : technika, warsztat, handel, ISSN 1234-480X
 13. Auto Moto Serwis, ISSN 1231-0131
 14. Auto Motor i Sport, ISSN 1426-6385
 15. Auto Naprawa, ISSN 1897-3280
 16. AutoElektro, ISSN 1640-3924
 17. Aviation Avanced and Maintenance, ISSN 2543-9456
 18. Bezpieczeństwo Narodowe : [kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego], ISSN 1896-4923
 19. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, ISSN 1230-1620
 20. Bibliotekarz, ISSN 0208-4333
 21. Biuletyn WAT, ISSN 0366-4988
 22. Broń i Amunicja : magazyn strzelecki, ISSN 1644-339X
 23. Charaktery, ISSN 1427-695X
 24. Chemia i Biznes, ISSN 2081-6618
 25. Chemia i Biznes: rynek kosmetyczny i chemii gospodarczej, ISSN 2300-0988
 26. Ciężarówki : transport, serwis, spedycja, ISSN 1507-9961
 27. Computer Science and Mathematical Modelling, ISSN 2450-0054
 28. Do Rzeczy : tygodnik Lisickiego, ISSN 2299-8500
 29. Dziennik Gazeta Prawna, ISSN 2080-6744
 30. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, ISSN 0860-6846
 31. Elektronik : magazyn elektroniki profesjonalnej (AVT), ISSN 1248-4030
 32. Elektronika Praktyczna : międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów, ISSN 1230-3526
 33. Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN 0033-2089
 34. Elektronika dla Wszystkich, ISSN 1425-1698
 35. Energia i Recykling : gospodarka obiegu zamkniętego, ISSN 2544-4875
 36. English Matters, ISSN 1896-4184
 37. EuroLogistics, ISSN 1641-0343
 38. Fleet: dialog flotowy, ISSN 2081-0806
 39. Forum : najciekawsze historie świata, ISSN 0015-8402
 40. Forum Akademickie, ISSN 1233-0930
 41. Gazeta Polska codziennie, ISSN 2083-7119
 42. Gazeta Wyborcza, ISSN 0860-908X
 43. Geodeta, ISSN 1234-5202
 44. Geoinżynieria : drogi mosty tunele, ISSN 1895-0426
 45. Głos Akademicki, ISSN 1507-9988
 46. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, ISSN 1231-2037
 47. Gospodarka Narodowa, ISSN 0867-0005
 48. Harvard Business Review Polska, ISSN 1730-3591
 49. Infrastruktura: ludzie, innowacje, technologie, ISSN 1896-6233
 50. Instal: teoria i praktyka w instalacjach, ISSN 1640-8160
 51. Inżynieria Bezwykopowa, ISSN 1730-1432
 52. Inżynier Budownictwa, ISSN 1732-3428
 53. Inżynieria i Budownictwo, ISSN 0021-0215
 54. Inżynieria Materiałowa, ISSN 0208-6247
 55. Inżynieria Powierzchni, ISSN 1426-1723
 56. Journal of KONBiN, ISSN 1895-8281
 57. Karta : kwartalnik historyczny, ISSN 0867-3764
 58. Komunikacja Publiczna, ISSN 1426-5788
 59. Kronika Wojska Polskiego, ISSN 1734-2317
 60. Kruszywa: produkcja, transport, zastosowanie, ISSN 2082-6605
 61. Książki : magazyn do czytania, ISSN 2083-3881
 62. Kwartalnik Bellona, ISSN 1897-7065
 63. Kwartalnik Policyjny, ISSN 1898-1453
 64. Logistyka, ISSN 1231-5478
 65. Logistyka a Jakość, ISSN 1509-3719
 66. Logistyka Produkcji, ISSN 2082-5935
 67. Machine Dynamics Research, ISSN 0239-7730
 68. Magazynowanie i Dystrybucja : czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji, ISSN 1898-6420
 69. Matematyka : czasopismo dla nauczycieli. ISSN 0137-8848
 70. Materiały Budowlane, ISSN 0137-2971
 71. Materiały Elektroniczne, ISSN 0209-0058
 72. Mazowsze Studia Regionalne/ Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ISSN 1689-4774
 73. Mechanik : miesięcznik naukowo - techniczny, ISSN 0025-6552
 74. Metrology and Measurement Systems, ISSN 0860-8229
 75. MINIB : Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, ISSN 2353-8503
 76. Modelowanie Inżynierskie, ISSN 1896-771X
 77. Murator : budowa i remonty krok po kroku, ISSN 0239-6866
 78. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, ISSN 2081-5913
 79. National Geographic Polska, ISSN 1507-5966
 80. Newsweek Polska, ISSN 1642-5685
 81. Nowa Technika Wojskowa, ISSN 1230-1655
 82. Nowoczesne Systemy Zarządzania, ISSN 1896-9380
 83. Nowoczesny Magazyn, ISSN 1507-465X
 84. Nowoczesny Warsztat, ISSN 1505-6430
 85. Obiekty Inżynierskie: mosty, wiadukty, tunele, ISSN 2084-9443
 86. Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia / Akademia Sztuki Wojennej, ISSN 2084-7297
 87. Ochrona Mienia i Informacji, ISSN 1644-7417
 88. Ochrona przed Korozją, ISSN 0473-7733
 89. Ochrona Środowiska, ISSN 1230-6169
 90. Opakowanie, ISSN 0030-3348
 91. Organizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466
 92. P&E Paliwa i Energetyka, ISSN 2299-1433
 93. Paliwa Płynne, ISSN 1230-3461
 94. Paragraf na Drodze, ISSN 1505-3520
 95. PC World (DVD), ISSN 1232-3004
 96. Personel i Zarządzanie, ISSN 1641-0793
 97. Polityka, ISSN 0032-3500
 98. Polska Zbrojna, ISSN 0867-4523
 99. Polska Zbrojna Historia, ISSN 2543-8735
 100. Polish Cartographycal Review, ISSN 0324-8321
 101. Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, ISSN 1897-0737
 102. Pośrednik Budowlany : informacje dla budownictwa, ISSN 1427-213X
 103. Prace Instytutu Lotnictwa, ISSN 0509-6669
 104. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Architektura, ISSN 1896-1630
 105. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo, ISSN 0137-2297
 106. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, ISSN 0137-2343
 107. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka, ISSN 0137-2319
 108. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Fizyka, ISSN 1643-6857
 109. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja, ISSN 0137-2327
 110. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska, ISSN 1234-4338
 111. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
 112. Press : media, reklama, public relations, ISSN 1425-9818
 113. Problemy Jakości, ISSN 0137-8651
 114. Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, ISSN 2081-5891
 115. Problemy Techniki Uzbrojenia, ISSN 1230-3801
 116. Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie, ISSN 1899-699X
 117. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego / [Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia w Emowie im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" ; Piotr Potejko red. nacz.]., ISSN 2080-1335
 118. Przegląd Biblioteczny, ISSN 0033-202X
 119. Przegląd Budowlany, ISSN 0033-2038
 120. Przegląd Geodezyjny, ISSN 0033-2127
 121. Przegląd Historyczno-Wojskowy, ISSN 1640-6281
 122. Przegląd Historyczny, ISSN 0033-2186
 123. Przegląd Komunalny : gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ISSN 1232-9126
 124. Przegląd Lotniczy : aviation revue, ISSN 1231-2398
 125. Przegląd Mechaniczny, ISSN 0033-2259
 126. Przegląd Nauk o Obronności, ISSN 2450-6869
 127. Przegląd Organizacji, ISSN 0137-7221
 128. Przegląd Sił Zbrojnych, ISSN 2353-1975
 129. Przegląd Teleinformatyczny, ISSN 2300-5149 (do nr 33/2012 pt. Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki)
 130. Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, ISSN 1230-3496
 131. Przemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
 132. Przetwórstwo Tworzyw, ISSN 1429-0472
 133. Raport - Wojsko, Technika, Obronność, ISSN 1429-270X
 134. Rocznik Astronomiczny, ISSN 0209-0341
 135. Rudy i Metale Nieżelazne, ISSN 0035-9696
 136. Rzeczpospolita, ISSN 0208-9130
 137. Samochody Specjalne, ISSN 1428-5495
 138. Saper : pismo Stowarzyszenia Saperów Polskich, ISSN 1641-8107
 139. Security and Defence Quarterly, ISSN 2300-8741
 140. Sens : psychologia dla ciebie, ISSN 1897-4430
 141. Serwis Motoryzacyjny, ISSN 1898-1305
 142. Skrzydlata Polska : magazyn lotniczy, ISSN 0137-866X
 143. Spadochroniarz : magazyn spadochroniarzy polskich, ISSN 1426-5168
 144. Special OPS : magazyn ludzi akcji, ISSN 2080-8771
 145. Structure and Environment: architecture, civil engineering, environmental engineering and energy, ISSN 2081-1500
 146. Strzał : magazyn o broni, ISSN 1644-4906
 147. Strzał.pl, ISSN 2451-4942
 148. Studia Bezpieczeństwa Narodowego / Wojskowa Akademia Techniczna, ISSN 2082-2677
 149. Studia Informatica, ISSN 0208-7286
 150. Studia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254
 151. Surowce i Maszyny Budowlane, ISSN 1734-7998
 152. Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe, ISSN 0860-8369
 153. Świat Nauki : wydanie polskie, ISSN 0867-6380
 154. Towaroznawcze Problemy Jakości, ISSN 1733-747X
 155. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki... ISSN 1899-5489
 156. Transport Samochodowy, ISSN 1731-2795
 157. Transport - Technika Motoryzacyjna, ISSN 1230-9303
 158. Tribologia : teoria i praktyka, ISSN 0208-7774
 159. TSL Biznes, ISSN 2081-5255
 160. Wiadomości Chemiczne, ISSN 0043-5104
 161. Wiedza i Życie, ISSN 0137-8929
 162. Wiedza Obronna, ISSN 0209-0031
 163. Wodociągi - Kanalizacja, ISSN 1731-724X
 164. Wojsko i Technika, ISSN 2450-1301
 165. Wojskowy Przegląd Prawniczy, ISSN 0137-7272
 166. Wprost, ISSN 0209-1747
 167. Zagadnienia Informacji Naukowej, ISSN 0324-8194
 168. Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, ISSN 0867-2245
 169. Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej, ISSN 2543-6937
 170. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka, ISSN 1507-6407
 171. Zeszyty Naukowe SGSP, ISSN 0239-5223
 172. Zeszyty Naukowe WSO Sił Powietrznych, ISSN 1641-9723
 173. Zeszyty Naukowe WSO Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki, ISSN 1731-8157
 174. Zieleń Miejska, ISSN 1896-5326
 175. Znak, ISSN 0044-488X
Ostatnio zmieniany wtorek, 10 kwiecień 2018 02:01