Dostęp testowy
Bazy testowane

IEEE-Wiley Telecommunications eBooks Library

IEEE wspólnie z wydawnictwem Wiley oferują kolekcję książek elektronicznych, która skupia się na sektorze telekomunikacyjnym i dziedzinach pokrewnych. Biblioteka e-booków IEEE-Wiley Telecommunications przeznaczona jest dla studentów, badaczy i inżynierów. Kolekcja składa się ponad 360 tytułów.

Dostęp do kolekcji znajduje się na platformie IEEE Xplore Digital Library.

Wejście do bazy

Dostęp testowy: 08.01 – 08.02.2018 r.

facebook
Instagram
blog
NUKAT
bibliowawa