Nowości akademickie

000086342Géron, Aurélien.

Uczenie maszynowe z użyciem Scikit-Learn i TensorFlow : pojęcia, techniki i narzędzia służące do tworzenia inteligentnych systemów / Aurélien Géron ; tłumaczenie: Krzysztof Sawka.

Gliwice : Helion, © 2018

 

000086346Diallo, Boubacar Sidi.

Afrykański regionalny system bezpieczeństwa zbiorowego w świetle prawa międzynarodowego / Boubacar Sidi Diallo.

Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018.

 

000086349

Eisenman, Bonnie.

React Native : tworzenie aplikacji mobilnych w języku JavaScript / Bonnie Eisenman, tłumaczenie Patryk Wierzchoń.

Gliwice : Helion, © 2018.

 

000086351Mizerski, Włodzimierz (1949- ).

Geologia dynamiczna / Włodzimierz Mizerski.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

 

000086353Gąsowska, Magdalena K.

Logistyka a konkurencyjność przedsiębiorstwa / Magdalena K. Gąsowska.

Warszawa : Difin, 2018.

 

000086356Logistyka i transport w ujęciu systemowym / Zdzisław Kordel, Andrzej Kuriata.

Warszawa : CeDeWu, 2018.

 

000086359Allison, Graham T. (1940- ).

Skazani na wojnę? : czy Ameryka i Chiny unikną pułapki Tukidydesa? / Graham Allison ; tłumaczenie: Regina Mościcka (wstęp, przedmowa, rozdziały 1-5), Maciej Wacław (rozdziały 6-9, aneksy), Marta Żbikowska (rozdział 10).

Bielsko-Biała : Pascal, 2018.

 

000086363000086363

Witkowski, Tomasz (1963- ).

Psychoterapia bez makijażu : rozmowy o terapeutycznych niepowodzeniach / Tomasz Witkowski rozmawia z psychoterapeutami: Jerzym Aleksandrowiczem, Mają Filipiak, Ewą Pragłowską, Andrzejem Śliwerskim, Jackiem Bombą ; lekarzem Maciejem Zatońskim ; byłym psychoterapeutą: Konradem Gorzelakiem oraz z pacjentami: Włodkiem, Paulą, Sylwią, Olą, Michałem, Michałem K. i Agnieszką P.

Wrocław : Wydawnictwo Bez Maski, 2018.

 

000086291CohCohn, Mike (1962- ).

Agile : metodyki zwinne w planowaniu projektów / Mike Cohn ; tłumaczenie: Radosław Meryk.

Gliwice : Wydawnictwo Helion, © 2018.

 

000086292Carlberg, Conrad George.

Analiza statystyczna : Microsoft Excel 2016 PL / Conrad Carlberg ; tłumaczenie: Przemysław Janicki z wykorzystaniem fragmentów książki "Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2010 PL" w tłumaczeniu Marii Chaniewskiej.

Gliwice : Helion, © 2018.

 

000086294Wysocki, Robert K. (1941- ).

Efektywne zarządzanie projektami / Robert K. Wysocki ; tłumaczenie: Magda Witkowska.

Gliwice : Wydwanictwo Helion, © 2018.

 

000086296Campbell, Laine.

Inżynieria niezawodnych baz danych : projektowanie systemów odpornych na błędy / Laine Campbell, Charity Majors ; tłumaczenie: Tomasz Walczak.

Gliwice : Wydawnictwo Helion, © 2018.

 

000086297Bloch, Joshua.

Java : efektywne programowanie / Joshua Bloch ; tłumaczenie Rafał Jońca.

Gliwice : Wydawnictwo Helion, © 2018.

 

000086298Aroraa, Gaurav.

Język C# w 7 dni : solidne podstawy programowania obiektowego / Gaurav Aroraa ; tłumaczenie Piotr Rajca.

Gliwice : Wydawnictwo Helion, © 2018.

 

000086299Sosna, Łukasz.

Linux : komendy i polecenia / Łukasz Sosna.

Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2018.

 

000086302Leksykon lobbingu w Unii Europejskiej / redakcja naukowa Jarosław Filip Czub, Agnieszka Vetulani-Cęgiel ; Instytut Europeistyki. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski.

Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, copyright 2018.

 

000086307Spychalska-Wojtkiewicz, Monika.

Moda i modele : analiza trendów oraz modelowanie biznesowe w przedsiębiorstwie / Monika Spychalska-Wojtkiewicz, Monika Tomczyk.

Warszawa : Difin SA, copyright 2018.

 

000086308Zieliński, Ryszard J.

Satelitarne sieci teleinformatyczne / Ryszard J. Zieliński.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright 2018.

 

000086310Udział zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu obronnego w rozwoju i modernizacji uzbrojenia / redakcja naukowa Paweł Soroka, Krzysztof Wątorek, Anna Zagórska.

Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, copyright 2018.

 

000086285Kmiecik, Piotr.

Rusztowania robocze i ochronne : użytkowanie odbiór nadzór / P. Kmiecik, D. Gnot, E. Nowicka-Słowik, R. Jurkiewicz, M. Brajza.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, © 2018.

 

000086283Zwiększenie ochrony życia i zdrowia strażaka-ratownika poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii materiałowych do modyfikacji tkanin specjalnych : nanowarstwy kompozytowe i tkaniny auksetyczne / Wojciech Andrysiewicz i 18 pozostałych ; monografia pod redakcją Danuty Miedzińskej.

Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, © 2018.

 

000086244Sarzyński, Marcin (mechanika).

Rozszerzenie teorii Taylora na materiały ze wzmocnieniem odkształceniowym / Marcin Sarzyński.

Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, © 2018.

 

000086241Kaliński, Dariusz (ekonomia).

Bilans krzywd : jak naprawdę wyglądała niemiecka okupacja Polski / Dariusz Kaliński.

Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018.

 

000086210Haładaj, Norbert.

Historia marynarki wojennej : okręty i ludzie / Norbert Haładaj.

Warszawa : Wydawnictwo SBM, copyright 2018.

 

000086223Hastings, Max (1945- ).

I rozpętało się piekło : świat na wojnie 1939-1945 / Max Hastings ; przełożył Michał Ronikier.

Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018.

 

000086225Buczkowski, Ryszard (1954- ).

Mechanika ogólna w ujęciu wektorowym i tensorowym : statyka : przykłady i zadania / Ryszard Buczkowski, Andrzej Banaszek.

Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN SA, copyright 2018.

 

000086228Narracje biznesowe : modelowanie przestrzeni wiedzy w przedsiębiorstwie / redakcja - reżyseria Kazimierz Perechuda.

Warszawa : CeDeWu, 2018.

 

000086229Butler, Judith P. (1956- ).

Psychiczne życie władzy : teorie ujarzmienia / Judith Butler ; przełożył Tomasz Kaszubski.

Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018.

 

000086232Szaruga, Elżbieta.

Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego : wyzwanie XXI wieku / Elżbieta Szaruga.

Kraków ; Legionowo : Wydawnictwo edu-Libri, 2018.

 

000086233Świat wobec wyzwań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI wieku / redakcja naukowa Bogdan Panek, Roman Stawicki.

Warszawa : Difin, 2018.

 

000086153Bezpieczeństwo informacyjne w dobie postprawdy / redakcja naukowa Tomasz W. Grabowski, Mirosław Lakomy, Konrad Oświecimski.

Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018.

 

000086154Postprawda : spojrzenie krytyczne / redakcja naukowa Tomasz W. Grabowski, Mirosław Lakomy, Konrad Oświecimski, Aleksandra Pohl.

Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018.

 

000085982Biegański, Jarosław.

Bezpieczeństwo elektronicznych instrumentów płatniczych / Jarosław Biegański.

Gdynia : Wydawnictwo BP, 2018.

 

000085983Herman, Marceli.

Działalność Żandarmerii Wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w systemie bezpieczeństwa państwa w latach 1999-2018 / Marceli Herman.

Kraków ; Stalowa Wola : Wydawnictwo "Sztafeta", 2018.

 

000085986Wierzykowski, Waldemar (1950- ).

Polska Marynarka Wojenna : lustrowane kalendarium 1918-2018. T. 3, 1990-2018 / Waldemar Wierzykowski.

Świnoujście ; Gdynia : Wydawnictwo BP : Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, 2018.

 

000085989Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 3 / redakcja naukowa Bernard Wiśniewski.

Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2018.

 

000085990Scheffs, Waldemar.

Walka elektroniczna w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Waldemar Scheffs.

Kalisz : Zakład Usług Poligraficznych "Dangraf", 2018.

 

000085992Badania modelowe i doświadczalne w inżynierii biomedycznej : zagadnienia wybrane / praca pod redakcją Marka Gzika, Roberta Michnika, Wojciecha Wolańskiego, Alicji Balin ; opracowali: Alicja Balin [i 19 pozostałych].

Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2018.

 

000085900Maslin, Mark.

Zmiany klimatu / Mark Maslin ; tłumaczenie Katarzyna Dośpiał-Borysiak ; redakcja naukowa Piotr Piotrowski.

Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.

 

000085901Dziewanowska, Katarzyna.

Współtworzenie wartości w marketingu : przykład szkolnictwa wyższego / Katarzyna Dziewanowska.

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018.

 

000085903Pirjevec, Jože (1940- ).

Tito / Jože Pirjevec ; z języka słoweńskiego przełożyły Joanna Pomorska, Joanna Sławińska.

Warszawa : Sedno Wydawnictwo Akademickie, copyright 2018.

 

000085905Stallings, William (1945- ).

Systemy operacyjne : architektura, funkcjonowanie i projektowanie / William Stallings ; tłumaczenie Zdzisław Płoski.

Warszawa : Wydawnictwo Helion, copyright 2018.

 

000085906Machowski, Jan (1950- ).

Stabilność systemu elektroenergetycznego /Jan Machowski, Zbigniew Lubośny.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright 2018.

 

000085908Smartfon - uniwersalne medium początku XX wieku / pod redakcją Grażyny Penkowskiej.

Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, copyright 2018.

 

000085914Warzocha, Bartosz W.

Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 / Bartosz W. Warzocha.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

 

000085916Boś, Piotr.

Podstawy budowy maszyn : kwalifikacja MG.18 : podręcznik do kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych / Piotr Boś, Dorota Chodorowska, Romuald Fejkiel, Sławomir Sitarz, Zofia Wrzask.

Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, copyright 2018.

 

000085917Słowiński, Przemysław (1977- ).

Kobiety wywiadu : Mata Hari, Coco Chanel, Krystyna Skarbek i inne agentki wywiadu... / Przemysław Słowiński.

Warszawa : Fronda PL, copyright 2018.

 

000085919Prószyński, Maciej.

Bagnety Wojska Polskiego od XVII wieku do współczesności : opowieść dziejowa z katalogiem bagnetów. Część II, Bagnet w uzbrojeniu Wojska Polskiego w okresie od 1918 roku do współczesności / Maciej Prószyński.

Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, copyright 2018.

 

000085920Prószyński, Maciej.

Bagnety Wojska Polskiego od XVII wieku do współczesności : opowieść dziejowa z katalogiem bagnetów. Część I, Bagnet w uzbrojeniu Wojska Polskiego w okresie od 1918 roku do współczesności / Maciej Prószyński.

Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, copyright 2018.

 

000085821Dembicki, Eugeniusz (1929- ).

Zagęszczanie gruntów metodą mikrowybuchów / Eugeniusz Dembicki.

Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN, 2018.

 

000085843Studia nad odmiennością na przestrzeni dziejów / pod redakcją Justyny Żychlińskiej i Anetty Głowackiej-Penczyńskiej.

Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018.

 

000085849Koronacki, Jacek (1945- ).

Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych / Jacek Koronacki, Jan Mielniczuk.

Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN, copyright 2018.

 

000085853Hajduk, Piotr.

Projektowanie i ocena techniczna betonowych podłóg przemysłowych / Piotr Hajduk.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright 2018.

 

000085857Grzesik, Wit (1948- ).

Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych / Wit Grzesik.

Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN, 2018.

 

000085859Szczerbowski, Jakub J. (1982- ).

Lex cryptographia : znaczenie prawne umów i jednostek rozliczeniowych opartych na TECHNOLOGII BLOCKCHAIN / Jakub J. Szczerbowski.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright 2018.

 

000085862Jaskulski, Andrzej.

AutoCAD 2019/LT2019/Web/Moblile+ : kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D / Andrzej Jaskulski.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2018.

 

000085872Stasińska, Agata.

Socjologia pary : praktyki intymne w związkach nieheteroseksualnych / Agata Stasińska.

Kraków : NOMOS, 2018.

 

000085875Wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego / redakcja naukowa Malina Kaszuba, Rusłan Puzikow, Jacek Zieliński.

Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA ; Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2018.

 

000085876Załęski, Krzysztof (1957- ).

Siły zbrojne : teoria i praktyka funkcjonowania / Krzysztof Załęski.

Warszawa : Difin, 2018.

 
Ostatnio zmieniany środa, 19 wrzesień 2018 19:27

facebook
Instagram
blog
NUKAT
bibliowawa