Opłaty

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej nr 187/RKR/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych przez Bibliotekę Główną WAT i form ich regulowania »


Opłaty specjalne oraz należności za usługi biblioteczne

Nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych za 1 dzień zwłoki, za każdy tytuł 0,30 zł
maksymalna opłata za jeden tytuł 20,00 zł*
Kaucja za wypożyczone materiały dla czytelnika spoza WAT nie mniej niż wartość wypożyczonego materiału min. 50,00 zł
Zgubienie lub zniszczenie: książki wydane w ostatnich pięciu latach do ceny z inwentarza Biblioteki Głównej dolicza się 20%
dla książek starszych wydań nie mniej niż 50,00 zł
zagubione broszury wycenia się na nie mniej niż 25,00 zł
Opłata za przetrzymane materiały czytelniane wypożyczone krótkoterminowo z Czytelni Technicznej i Czytelni Społeczno-Ekonomicznej: powyżej 1 godziny po otwarciu Czytelni następnego dnia roboczego za każdą kolejną godzinę przetrzymania 5,00 zł
Opłata za elektroniczne kopie z czasopism i książek
(wykonane zgodnie z dozwolonym przez Prawo autorskie użytkiem publicznym)
0,30 zł za str.

Wypożyczenie międzybiblioteczne koszt wykonania usługi
(nie obowiązuje pracowników naukowo-dydaktycznych Wojskowej Akademii Technicznej realizujących projekty naukowo-badawcze)

* Prolongaty należy dokonywać przed upływem terminu zwrotu. Prolongowanie po upływie terminu zwrotu system biblioteczny traktuje jako nowe wypożyczenie i automatycznie naliczy opłaty za przetrzymane materiały biblioteczne. W związku z powyższym maksymalna opłata za jeden tytuł może być większa niż 20 zł.

 

Opłaty należne Bibliotece można realizować:

  • poprzez usługę Libsmart Payment (dzięki integracji z komputerowym systemem bibliotecznym, po zaksięgowaniu przelewu, aplikacja Libsmart Payment dynamicznie dokona zmian na koncie czytelnika);

  • w kasie WAT (potwierdzenie wpłaty należy przedłożyć w Wypożyczalni Akademickiej w celu anulowania należności finansowych na koncie czytelnika);

  • generując własne konto poprzez PKO Collect (po otrzymaniu emaila z Banku pracownicy Wypożyczalni Akademickiej anulują należności finansowe na koncie czytelnika).

PKO Collect

Wpisz nr PESEL w celu wygenerowania indywidualnego konta, na które należy dokonać wpłaty

Generator IBANów:

tytuł płatności:

PESEL:

W celu sprawdzenia czy przelew został poprawnie zrealizowany prosimy wejść na poniższy adres:

trans.wat.edu.pl

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 11 wrzesień 2017 08:34

facebook
Instagram
blog
NUKAT