Regulamin Czytelni Technicznej i Społeczno-Ekonomicznej

 1. Prawo do korzystania z Czytelni Technicznej oraz Czytelni Społeczno- Ekonomicznej Biblioteki Głównej WAT mają pracownicy i studenci WAT oraz inne osoby legitymujące się dowodem tożsamości.
 2. Korzystający z Czytelni zobowiązani są:
  1. zostawić w szatni okrycie wierzchnie, torebki, teczki itp.,
  2. zarejestrować swoje odwiedziny poprzez przyłożenie przepustki, legitymacji lub innego dokumentu elektronicznego do czytnika kart,
  3. okazać dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszone i wynoszone materiały dydaktyczne.
 3. W Czytelni można korzystać z:
  1. księgozbioru w wolnym dostępie do półek,
  2. stanowiska czytania norm on-line, zgodnie z zasadami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
 4. Aby skorzystać z książek przechowywanych w magazynie należy złożyć u dyżurnego bibliotekarza ustne zamówienie. Realizacja zamówionych materiałów następuje w ciągu 30 minut.
 5. Książki z Czytelni (poza specjalnie oznakowanymi: encyklopedie, słowniki i wydania unikatowe) można wypożyczyć krótkoterminowo (najwcześniej 1 godzinę przed zamknięciem Biblioteki) na noc lub weekendowo. Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu materiałów.
 6. Zwrot materiałów wypożyczonych krótkoterminowo musi nastąpić najpóźniej 1 godzinę po otwarciu Czytelni w następnym dniu roboczym. Nieterminowy zwrot materiałów czytelnianych podlega opłacie, zgodnie z Decyzją Rektora WAT (patrz: Opłaty »)
 7. Materiały biblioteczne, za wyjątkiem norm, rozpraw naukowo-badawczych i rozpraw doktorskich, można skanować na własny nośnik elektroniczny. Kopiowanie dokumentów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dopuszczalnym w ustawie o prawie autorskim.
 8. W przypadku zniszczenia części lub całości udostępnionych materiałów bibliotecznych Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia szkody, zgodnie z potrzebami Biblioteki. Decyzję o sposobie naprawienia szkody podejmuje Kierownik Działu Udostępniania.
 9. W czytelniach obowiązuje zakaz wynoszenia poza obręb Czytelni wykorzystywanych materiałów bez zgody dyżurnego bibliotekarza.
 10. Na 5 minut przed końcem pracy Czytelni, Użytkownicy zobowiązani są do zakończenia czytania i zwrotu udostępnionych materiałów, bądź pozostawienia ich na stolikach lub wózku bibliotecznym.
 11. Czytelnik jest zobowiązany podporządkować się zarządzeniom dyżurnego bibliotekarza.
 12. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może spowodować zawieszenie prawa korzystania z usług Czytelni.
Ostatnio zmieniany wtorek, 12 grudnia 2017 14:31
facebook
Instagram
Instagram
blog
NUKAT
bibliowawa