Regulamin konta kaucyjnego w Bibliotece Głównej WAT

 1. Osoby formalnie nie związane z Akademią, za zgodą dyrektora lub kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów w Bibliotece Głównej WAT, po przedstawieniu ważnego dokumentu ze zdjęciem i adresem zamieszkania, oraz podpisaniu deklaracji zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą założyć konto kaucyjne.
 2. Użytkownik konta kaucyjnego jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Biblioteki Głównej WAT.
 3. Warunkiem założenia konta kaucyjnego jest wniesienie kaucji za wypożyczone materiały, stanowiącej zabezpieczenie ich zwrotu.
 4. Wpłacona kaucja nie podlega oprocentowaniu, i przekazywana jest do kasy WAT przez bibliotekarza.
 5. Wysokość kaucji:
  1. 50 zł za jeden wypożyczony egzemplarz,
  2. równowartość ceny rynkowej egzemplarza, dla egzemplarzy o wartości wyższej niż mowa w ppkt a.
 6. Kaucja stanowi ekwiwalent na pokrycie ewentualnych strat, w przypadku gdy Użytkownik nie zwróci wypożyczonych woluminów w ciągu 6 miesięcy od daty ich wypożyczenia po bezskutecznej próbie ich odzyskania.
 7. Jeżeli Użytkownik, po zwrocie wszystkich książek, przez 12 miesięcy nie zgłosi się po odbiór kaucji, zostanie ona przeznaczona na zakup nowych książek.
 8. Kaucja upoważnia do wielkokrotnego wypożyczania książek, w ramach wpłaconej kwoty, zgodnie z p. 5.
 9. Wypłata kaucji na pisemny wniosek Użytkownika następuje w Wypożyczalni Akademickiej w terminie do 3 dni roboczych (w formie gotówkowej) lub na przelew bankowy na konto Użytkownika. Czas realizacji przelewu uzależniony jest od regulaminu transferów banku.
 10. Likwidacja konta następuje w momencie zwrotu kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne.
Ostatnio zmieniany wtorek, 12 grudnia 2017 14:38
facebook
Instagram
Instagram
blog
NUKAT
bibliowawa