Warunki udostępniania baz

 1. Prawo do korzystania z licencjonowanych baz danych dostępnych w Bibliotece Głównej WAT mają wyłącznie pracownicy oraz studenci i doktoranci Wojskowej Akademii Technicznej, posiadający aktywne konto biblioteczne.
 2. Osoby formalnie nie związane z Akademią mogą uzyskać prawo do korzystania z licencjonowanych baz danych dostępnych w Bibliotece Głównej WAT wyłącznie za zgodą władz Akademii.
 3. Udostępnianie konta do licencjonowanych baz danych osobom trzecim jest zabronione.
 4. Użytkownicy mają prawo do:
  1. przeszukiwania licencjonowanych baz danych,
  2. drukowania i pobierania danych z pojedynczych kopii poszczególnych artykułów z licencjonowanych baz danych, pod warunkiem, że wykorzystanie takich fragmentów nie stanowi, ani też nie powoduje, dystrybucji komercyjnej i jest zgodne z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Licencjonowane Produkty nie mogą być wykorzystywane w następujących celach:
  1. znaczna lub systematyczna reprodukcja,
  2. tworzenie lokalnych archiwów (np. ściągania całych numerów czasopism),
  3. używania programów typu „spider”, „web-crawling” oraz innego oprogramowania do automatycznego wyszukiwania i pobierania zawartości w trybie on-line.
 6. Pozostali Użytkownicy, czyli osoby nieposiadające aktywnego konta w Bibliotece Głównej WAT, mają prawo wyłącznie do przeglądania licencjonowanych baz danych w Odśrodku Informacji Naukowej (pokój 103).
 7. W uzasadnionych sytuacjach, decyzję o pełnym udostępnieniu licencjonowanych baz danych osobom spoza Wojskowej Akademii Technicznej podejmuje Dyrektor Biblioteki Głównej WAT na pisemny wniosek zainteresowanego.
 8. Nieprzestrzeganie zasad i warunków korzystania z licencjconowanych baz danych może spowodować zamknięcie konta bibliotecznego.
 9. Nieuprawnione wykorzystywanie licencjonowanych baz danych może spowodować odłączenie dostępu do e-źródeł dla całej Uczelni.
Ostatnio zmieniany czwartek, 19 października 2017 14:13
facebook
Instagram
Instagram
blog
NUKAT
bibliowawa