Regulamin Wypożyczalni Akademickiej

 1. Z usług Wypożyczalni Akademickiej mogą korzystać:
  1. pracownicy WAT,
  2. studenci i doktoranci WAT,
  3. osoby formalnie nie związane z Akademią wyłącznie za zgodą dyrektora Biblioteki po wpłaceniu stosownej kaucji, na czas wypożyczenia materiałów bibliotecznych,
  4. osoby zarejestrowane poprzez System Wypożyczeń Warszawskich.

 2. Każdy użytkownik Wypożyczalni Akademickiej posiada internetowe konto biblioteczne, zawierające pełne dane personalne. Dane podlegają, ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO), i służą wyłącznie do egzekwowania zobowiązań Użytkownika wobec Biblioteki. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji swoich danych osobowych, w tym szczególnie danych kontaktowych.

 3. Ustala się następujące limity i okresy wypożyczeń:
  1. pracownicy WAT – 30 woluminów na 1 rok,
  2. doktoranci WAT – 30 woluminów na semestr,
  3. studenci WAT – 15 woluminów na 30 dni, w tym podręczniki, skrypty i instrukcje na okres 1 semestru,
  4. studenci dwóch kierunków WAT – 25 woluminów na 30 dni,
  5. emerytowani pracownicy WAT – 5 woluminów na 30 dni,
  6. inne osoby – 3 woluminy na 30 dni za pobraniem kaucji. (Patrz: Regulamin konta kaucyjnego w Bibliotece Głównej WAT)

 4. Za podręczniki i skrypty, podlegające wypożyczeniu na okres jednego semestru, uważa się materiały biblioteczne wydane przez WAT lub inne wskazane Bibliotece przez poszczególne Wydziały WAT. W Wypożyczalni Akademickiej Użytkownicy mają wolny dostęp do półek z kolekcją Nowości w Bibliotece Głównej WAT. Wszystkie książki z tej kolekcji można wypożyczać na okres 30 dni, bez możliwości prolongaty. Nieterminowy zwrot książek z kolekcji Nowości podlega opłacie 0,30 zł za każdy dzień zwłoki. Opłaty te dotyczą wszystkich Użytkowników, z wyłączeniem pracowników WAT.

 5. Wszystkie materiały biblioteczne, za wyjątkiem Nowości, można wielokrotnie prolongować: indywidualnie poprzez internetowe konto biblioteczne, lub zgłaszając taką potrzebę do Wypożyczalni Akademickiej osobiście (pokój 117), telefonicznie (261 837 456) lub poprzez pocztę elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 6. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego dokumentu lub prolongaty (nie dotyczy Nowości – pkt. 3) przed upływem okresu jego wypożyczenia.

  Prolongata jest możliwa tylko wtedy, gdy dokument nie jest zamówiony przez innego Użytkownika.

 7. W uzasadnionych przypadkach Wypożyczalnia w chwili wypożyczenia może zastrzec sobie wcześniejszy termin zwrotu, jak również zażądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu ich zwrotu.

 8. W indywidualnych przypadkach Dyrektor Biblioteki może ustalić inne limity i terminy wypożyczeń.

 9. Nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych podlega opłacie, zgodnie z Decyzją Rektora WAT (patrz: Opłaty » )

 10. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach losowych, Dyrektor Biblioteki Głównej WAT, na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej, może jednorazowo umorzyć część opłat za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

 11. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonego dokumentu Użytkownik jest zobowiązany:
  1. odkupić egzemplarz tego samego lub nowszego wydania, lub inny dokument wskazany przez kierownika Wypożyczalni,
  2. albo zapłacić ekwiwalent pieniężny w wysokości kosztu pozyskania identycznego lub wartościowo równoważnego (wskazanego przez kierownika Wypożyczalni) dokumentu.

 12. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
  1. wydawnictw znajdujących się w księgozbiorach podręcznych,
  2. dzieł wydanych przed 1945 rokiem,
  3. rozpraw doktorskich i sprawozdań z prac naukowo - badawczych.

 13. Użytkownik zmieniający status Student lub Doktorant na status Pracownik zobowiązany jest do rozliczenia i likwidacji studenckiego konta bibliotecznego, oraz założenie pracowniczego konta bibliotecznego.

 14. Konto Biblioteczne nieaktywne przez 10 kolejnych lat ulega likwidacji.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 15 października 2018 22:33
facebook
Instagram
Instagram
blog
NUKAT
bibliowawa