Regulamin Wypożyczalni Beletrystyki Biblioteki Głównej WAT

 1. Z usług Wypożyczalni Beletrystyki mogą korzystać:

  1. pracownicy WAT,
  2. studenci i doktoranci WAT,
  3. osoby formalnie nie związane z Akademią wyłącznie za zgodą dyrektora Biblioteki po wpłaceniu stosownej kaucji, na czas wypożyczenia materiałów bibliotecznych,
  4. osoby zarejestrowane poprzez System Wypożyczeń Warszawskich.

 2. Każdy użytkownik Wypożyczalni Beletrystyki posiada konto biblioteczne, zawierające pełne dane personalne. Dane podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO), i służą wyłącznie do egzekwowania zobowiązań Użytkownika wobec Biblioteki. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji swoich danych osobowych, w tym szczególnie danych kontaktowych.

 3. Ustala się następujące limity i okresy wypożyczeń:

  1. studenci i doktoranci wszystkich rodzajów studiów WAT - 5 woluminów na 30 dni
  2. pracownicy WAT– 5 woluminów na 30 dni,
  3. inne osoby – 3 woluminy na 30 dni za pobraniem kaucji.
  (Patrz: Regulamin konta kaucyjnego w Bibliotece Głównej WAT »)

 4. W Wypożyczalni Beletrystyki Użytkownicy mają wolny dostęp do półek.

 5. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych lub prolongaty przed upływem okresu jego wypożyczenia. Prolongata jest możliwa tylko wtedy, gdy dokument nie jest zamówiony przez innego Użytkownika.

 6. Nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych podlega opłacie, zgodnie z Decyzją Rektora WAT (patrz: Opłaty » )

 7. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonego dokumentu Użytkownik jest zobowiązany:

  1. odkupić egzemplarz tego samego lub nowszego wydania, lub inny dokument wskazany przez kierownika Wypożyczalni
  2. albo zapłacić ekwiwalent pieniężny w wysokości kosztu pozyskania identycznego lub wartościowo równoważnego (wskazanego przez kierownika Wypożyczalni) dokumentu.
 8. Użytkownik zmieniający status Student lub Doktorant na status Pracownik zobowiązany jest do rozliczenia i likwidacji studenckiego konta bibliotecznego, oraz założenie pracowniczego konta bibliotecznego.

 9. Konto biblioteczne nieaktywne przez 10 kolejnych lat ulega likwidacji.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 15 października 2018 22:47
facebook
Instagram
Instagram
blog
NUKAT
bibliowawa