logo WAT
logo BGWAT
 

Kto będzie oceniał czasopisma naukowe?

Kolejny etap tworzenia wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych za nami. Powołano 44 zespoły doradcze dla każdej z dyscyplin. Będą one pracować nad punktacją poszczególnych pozycji w kluczowym dla ewaluacji wykazie czasopism, który zostanie opublikowany w czerwcu tego roku.

Kilkuset powołanych ekspertów pracować będzie w ramach wszystkich dyscyplin z dziedzin nauk humanistycznych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, a także teologicznych. To ważne, ponieważ pozwoli na ocenę czasopism naukowych z uwzględnieniem specyfiki praktyk publikacyjnych i wzorców cytowań w poszczególnych obszarach nauk. W każdej z 44 dyscyplin pracować będzie od 3 do 10 specjalistów.

Skład zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Ostatnio zmieniany niedziela, 17 lutego 2019 15:40
facebook Instagram Instagram blog NUKAT bibliowawa
film 360 STOPNI
Logo KDBASP