logo WAT
logo BGWAT
 

Lista e-baz

 

Lista e-baz
BAZADZIEDZINATYP BAZY
Access Engineering Mechanika, materiałoznawstwo, elektronika, inżynieria chemiczna pełnotekstowa
więcej...
ACS (American Chemical Society) chemia pełnotekstowa
więcej...
AIP fizyka pełnotekstowa
więcej...
APS fizyka pełnotekstowa
więcej...
CEEOL

Nauki humanistyczne i społeczne

pełnotekstowa
więcej...
Ebookpoint BIBLIO (Multimedialna Biblioteka Cyfrowa) wielodziedzinowa pełnotekstowa
więcej...
EBSCO interdyscyplinarna pełnotekstowa
więcej...
Emerald technika, elektrotechnika, automatyka, robotyka pełnotekstowa
więcej...

IBUK

technika, chemia, fizyka pełnotekstowa
więcej...
IEEE/IEE Electronic Library (IEL) elektronika, technika pełnotekstowa
więcej...
IOPscience astronomia i astrofizyka, informatyka, fizyka, matematyka, nanotechnologia, nauki medyczne pełnotekstowa
więcej...

Knovel

technika pełnotekstowa
więcej...

Nature

nauki ścisłe, przyrodnicze, technika pełnotekstowa
więcej...
Optics InfoBase optoelektronika, fotonika pełnotekstowa
więcej...
ProQuest  interdyscyplinarna pełnotekstowa
więcej...
Reaxys (Beilstein, Gmelin, Patent Chemistry Database) chemia organiczna, chemia nieorganiczna i metaloorganiczna, inżynieria chemiczna, nauki medyczne bibliograficzno- abstraktowa
więcej...
RSC (Royal Society of Chemistry) chemia pełnotekstowa
więcej...
Science nauki ścisłe, przyrodnicze, technika pełnotekstowa
więcej...
ScienceDirect interdyscyplinarna pełnotekstowa
więcej...
Scopus interdyscyplinarna abstraktowa
więcej...
SPIE Digital Library astronomia, optyka, optyka biomedyczna, fotonika, technologie informatyczne, mikro- i nanotechnologie pełnotekstowa
więcej...
Springer interdyscyplinarna pełnotekstowa
więcej...
Taylor&Francis technika, elektrotechnika, chemia, fizyka, matematyka, informatyka pełnotekstowa
więcej...
Web of Science interdyscyplinarna bibliograficzno- bibliometryczna
więcej...
Wiley Online Library  interdyscyplinarna bibliograficzno- abstraktowa+ pełne teksty wybranych tytułów
więcej...
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 06 marca 2023 18:32

bibliotekarka

Zapytaj bibliotekarza

facebook Instagram Instagram blog NUKAT bibliowawa
360_STOPNI
Logo języka migowego
Konferencja Naukowa ph. Cywilizacja wiedzy – wyzwanie dla bibliotek