logo WAT
logo BGWAT
 

Warunki udostępniania baz

Warunki udostępniania baz danych w Bibliotece Głównej WAT

 1. Prawo do korzystania z licencjonowanych baz danych dostępnych w Bibliotece Głównej WAT mają wyłącznie pracownicy oraz studenci i doktoranci Wojskowej Akademii Technicznej, posiadający aktywne konto biblioteczne.
 2. Udostępnianie konta do licencjonowanych baz danych osobom trzecim jest zabronione.
 3. Użytkownicy mają prawo do:
  1. przeszukiwania licencjonowanych baz danych,
  2. drukowania i pobierania danych z pojedynczych kopii poszczególnych artykułów z licencjonowanych baz danych, pod warunkiem, że wykorzystanie takich fragmentów nie stanowi, ani też nie powoduje, dystrybucji komercyjnej i jest zgodne z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Licencjonowane Produkty nie mogą być wykorzystywane w następujących celach:
  1. znaczna lub systematyczna reprodukcja,
  2. tworzenie lokalnych archiwów (np. ściągania całych numerów czasopism),
  3. używania programów typu „spider”, „web-crawling” oraz innego oprogramowania do automatycznego wyszukiwania i pobierania zawartości w trybie on-line.
 5. Pozostali Użytkownicy, czyli osoby nieposiadające aktywnego konta w Bibliotece Głównej WAT, mają prawo wyłącznie do przeglądania licencjonowanych baz danych w Czytelni Biblioteki (pokój 201).
 6. W uzasadnionych sytuacjach decyzję o pełnym udostępnieniu licencjonowanych baz danych osobom spoza Wojskowej Akademii Technicznej podejmuje Dyrektor Biblioteki Głównej WAT, po akceptacji Prorektora ds.naukowych.
 7. Nieprzestrzeganie zasad i warunków korzystania z licencjonowanych baz danych może spowodować zamknięcie konta bibliotecznego.
 8. Nieuprawnione wykorzystywanie licencjonowanych baz danych może spowodować odłączenie dostępu do e-źródeł dla całej Uczelni.
Ostatnio zmieniany czwartek, 05 maja 2022 12:51
facebook Instagram Instagram blog NUKAT bibliowawa
360_STOPNI
Logo języka migowego
Konferencja Naukowa ph. Cywilizacja wiedzy – wyzwanie dla bibliotek