logo WAT
logo BGWAT
 

Polish subscription 2021

 1. Aktualności lotnicze - AKLOT, ISSN 1730-3028
 2. Architektura Murator, ISSN 1232-6372 (wersja elektroniczna)
 3. Archives of Civil Engineering, ISSN 1230-2945
 4. Archives of Electrical Engineering, ISSN 0004-0746
 5. Archives of Control Sciences, ISSN 0004-072X
 6. Archives of Thermodynamics / PAN, ISSN 1231-0956
 7. Auto Expert : technika, warsztat, handel, ISSN 1234-480X
 8. Auto Moto Serwis, ISSN 1231-0131
 9. Auto Motor i Sport, ISSN 1426-6385 (wersja elektroniczna)
 10. Autonaprawa : miesięcznik branżowy, ISSN 1897-3280
 11. Bibliotekarz, ISSN 0208-4333
 12. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa
 13. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, ISSN 1234-5865
 14. Charaktery, ISSN 1427-695X
 15. Chemia i Biznes, ISSN 2081-6618
 16. Chemia i Biznes: rynek kosmetyczny i chemii gospodarczej, ISSN 2300-0988
 17. Chemia Przemysłowa, ISSN 1734-8013
 18. Computer Science and Mathematical Modelling, ISSN 2450-0054
 19. Do Rzeczy : tygodnik Lisickiego, ISSN 2299-8500 (wersja elektroniczna)
 20. Dziennik Gazeta Prawna, ISSN 2080-6744 (wersja elektroniczna)
 21. Elektronik : magazyn elektroniki profesjonalnej (AVT), ISSN 1248-4030
 22. Elektronika dla Wszystkich, ISSN 1425-1698 (wersja elektroniczna)
 23. Elektronika Praktyczna, ISSN 1230-3526 (wersja elektroniczna)
 24. Energia i Recykling, ISSN 2544-4875
 25. English Matters, ISSN 1896-4184 (wersja elektroniczna)
 26. EuroLogistics, ISSN 1641-0343
 27. Fleet: dialog flotowy, ISSN 2081-0806
 28. Forum : najciekawsze historie świata, ISSN 0015-8402 (wersja elektroniczna)
 29. Forum Akademickie, ISSN 1233-0930
 30. Gazeta Polska, ISSN 1230-4581 (wersja elektroniczna)
 31. Gazeta Polska codziennie, ISSN 2083-7119
 32. Gazeta Wyborcza, ISSN 0860-908X (wersja elektroniczna)
 33. Geodeta, ISSN 1234-5202
 34. Geoinżynieria : drogi mosty tunele, ISSN 1895-0426
 35. Głos Akademicki, ISSN 1507-9988
 36. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, ISSN 1231-2037
 37. ICAN Management Review Polska (ISSN 2719-3330)
 38. Instal: teoria i praktyka w instalacjach, ISSN 1640-8160
 39. Inżynieria Bezwykopowa, ISSN 1730-1432
 40. Inżynier Budownictwa, ISSN 1732-3428
 41. Inżynieria i Budownictwo, ISSN 0021-0315 (wersja elektroniczna)
 42. Inżynieria Powierzchni, ISSN 1426-1723
 43. Journal of KONBiN, ISSN 1895-8281
 44. Karta : kwartalnik historyczny, ISSN 0867-3764
 45. Kronika Wojska Polskiego, ISSN 1734-2317
 46. Kruszywa: produkcja, transport, zastosowanie, ISSN 2082-6605
 47. Książki : magazyn do czytania, ISSN 2083-3881 (wersja elektroniczna)
 48. Kwartalnik Bellona, ISSN 1897-7065 (wersja drukowana i elektroniczna)
 49. Logistyka, ISSN 1231-5478
 50. Logistyka a Jakość, ISSN 1509-3719
 51. Magazynowanie i Dystrybucja : czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji, ISSN 1898-6420
 52. Matematyka : czasopismo dla nauczycieli. ISSN 0137-8848
 53. Mazowsze Studia Regionalne/ Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ISSN 1689-4774
 54. Mechanik : miesięcznik naukowo - techniczny, ISSN 0025-6552
 55. Metrology and Measurement Systems, ISSN 0860-8229
 56. Mosty, ISSN 1896-7663
 57. Murator : budowa i remont krok po kroku, ISSN 0239-6866 (wersja elektroniczna)
 58. National Geographic Polska, ISSN 1507-5966 (wersja elektroniczna)
 59. Newsweek Polska, ISSN 1642-5685 (wersja elektroniczna)
 60. Nowa Technika Wojskowa, ISSN 1230-1655 (wersja drukowana i elektroniczna)
 61. Nowoczesna Biblioteka 3.0, ISSN 2544-7629
 62. Nowoczesne Systemy Zarządzania, ISSN 1896-9380
 63. Nowoczesny Magazyn, ISSN 1507-465X
 64. Nowoczesny Warsztat, ISSN 1505-6430
 65. Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia / Akademia Sztuki Wojennej, ISSN 2084-7297
 66. Ochrona i Bezpieczeństwo Obiektów i Biznesu, ISSN 2658-1779
 67. Paliwa Płynne, ISSN 1230-3461
 68. Paragraf na Drodze, ISSN 1505-3520
 69. Personel i Zarządzanie, ISSN 1641-0793 (wersja drukowana i elektroniczna)
 70. Piechur Morski : historia militaria obronność, ISSN 2543-7992
 71. Plast News, ISSN 1897-3973
 72. Plus Minus Rzeczpospolita, ISSN 0208-9130 (wersja elektroniczna)
 73. Polityka, ISSN 0032-3500 (wersja elektroniczna)
 74. Polska Zbrojna : magazyn nie tylko dla żołnierzy, ISSN 0867-4523 (wersja drukowana i elektroniczna)
 75. Polska Zbrojna Historia, ISSN 2543-8735
 76. Pomocnik Historyczny Polityki, ISSN 2391-7717 (wersja elektroniczna)
 77. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo, ISSN 0137-2297
 78. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka, ISSN 0137-2319
 79. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Fizyka, ISSN 0137-2319
 80. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja, ISSN 0137-2327
 81. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska, ISSN 1234-4338
 82. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika, ISSN 0137-2335
 83. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport = WUT Journal of Transportation Engineering, ISSN 1230-9265
 84. Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, ISSN 2081-5891
 85. Problemy Techniki Uzbrojenia, ISSN 1230-3801
 86. Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie, ISSN 1899-699X
 87. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ISSN 2080-1335
 88. Przegląd Biblioteczny, ISSN 0033-202X
 89. Przegląd Budowlany, ISSN 0033-2038
 90. Przegląd Historyczno-Wojskowy, ISSN 1640-6281
 91. Przegląd Komunalny : gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ISSN 1232-9126
 92. Przegląd Lotniczy : aviation revue, ISSN 1231-2398
 93. Przegląd Mechaniczny, ISSN 0033-2259
 94. Przegląd Nauk o Obronności, ISSN 2450-6869
 95. Przegląd Organizacji, ISSN 0137-7221
 96. Przegląd Sił Zbrojnych, ISSN 2353-1975
 97. Przegląd Teleinformatyczny, ISSN 2300-5149 (do nr 33/2012 pt. Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki)
 98. Raport - Wojsko, Technika, Obronność, ISSN 1429-270X
 99. Rocznik Astronomiczny, ISSN 0209-0341
 100. Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, ISSN 0035-9696
 101. Rzeczpospolita, ISSN 0208-9130 (wersja elektroniczna)
 102. Samochody Specjalne, ISSN 1428-5495 (wersja elektroniczna), Samochody Specjalne
 103. Scientific Journal of Polish Naval Academy, ISSN 2657-6260
 104. Security and Defence Quarterly, ISSN 2300-8741
 105. Sens : psychologia dla ciebie, ISSN 1897-4430 (wersja elektroniczna)
 106. Serwis Motoryzacyjny, ISSN 1898-1305
 107. Skrzydlata Polska : magazyn lotniczy, ISSN 0137-866X
 108. Służby Utrzymania Ruchu, ISSN 1896-0677
 109. Special OPS : magazyn ludzi akcji, ISSN 2080-8771 (wersja elektroniczna)
 110. Structure and Environment: architecture, civil engineering, environmental engineering and energy, ISSN 2081-1500
 111. Strzał : magazyn o broni, ISSN 1644-4906 (wersja elektroniczna)
 112. Strzał.pl, ISSN 2451-4942
 113. Studia Bezpieczeństwa Narodowego / Wojskowa Akademia Techniczna, ISSN 2082-2677
 114. Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ISSN 2354-0435
 115. Surowce i Maszyny Budowlane, ISSN 1734-7998
 116. Szef Utrzymania Ruchu, ISSN 2450-6818
 117. Świat Nauki : wydanie polskie, ISSN 0867-6380
 118. Świat Opon, ISSN 2449-6936
 119. Świat Wiedzy : odkrywasz, poznajesz, rozumiesz, ISSN 2083-5825 (wersja elektroniczna)
 120. Towaroznawcze Problemy Jakości, ISSN 1733-747X
 121. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki... ISSN 1899-5489
 122. TSL Biznes, ISSN 2081-5255
 123. Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne, ISSN 0041-4808 (wersja elektroniczna)
 124. Utrzymanie Ruchu, ISSN 2083-6651
 125. Wiadomości Projektanta Budownictwa, ISSN 1899-6094
 126. Wiedza i Życie, ISSN 0137-8929
 127. Wodociągi - Kanalizacja, ISSN 1731-724X
 128. Wojsko i Technika : bezpieczeństwo, uzbrojenie, przemysł, ISSN 2450-1301 (wersja elektroniczna)
 129. Wojskowy Przegląd Prawniczy, ISSN 0137-7272
 130. Wprost, ISSN 0209-1747 (wersja elektroniczna)
 131. Wysokie Obcasy Extra, ISSN 2081-5689 (wersja elektroniczna)
 132. Zagadnienia Informacji Naukowej, ISSN 0324-8194
 133. Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej (do nr 2/2016 pt. „Zeszyty Naukowe AON”), ISSN 2543-6937
 134. Zeszyty Naukowe SGSP, ISSN 0239-5223
 135. Zieleń Miejska, ISSN 1896-5326
 136. Znak, ISSN 0044-488X

Prenumeraty OPEN PREMIUM 2021 [.pdf]

W ramach prenumeraty Biblioteka oferuje dostęp do 10 tytułów czasopism elektronicznych Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Dostęp do pełnych tekstów możliwy jest po zalogowaniu się do portalu SIGMA-NOT przy użyciu adresu mailowego w domenie Uczelni: @wat.edu.pl oraz @student.wat.edu.p

 1. Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN 0033-2089
 2. Inżynieria Materiałowa, ISSN 0208-6247
 3. Materiały Budowlane, ISSN 0137-2971
 4. Ochrona przed Korozją, ISSN 0473-7733
 5. Opakowanie, ISSN 0030-3348
 6. Problemy Jakości, ISSN 0137-8651
 7. Przegląd Geodezyjny, ISSN 0033-2127
 8. Przegląd Mechaniczny, ISSN 0033-2259
 9. Przegląd Telekomunikacyjny, ISSN 1230-3496
 10. Przemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496

 

Last modified on Wednesday, 18 August 2021 22:50
facebook Instagram Instagram blog NUKAT bibliowawa
film 360 STOPNI
Logo KDBASP