Normy online w Bibliotece Głównej WAT

normy onlineOd listopada 2017 r. Biblioteka Główna WAT zaprasza do korzystania z pełnotekstowego dostępu do kolekcji norm polskich z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, z komputera dostępnego
w Czytelni Technicznej (pok. 201).

Zasady korzystania z norm online

  1. Prawo do korzystania z norm online dostępnych w Bibliotece Głównej WAT mają wyłącznie pracownicy, studenci oraz doktoranci Wojskowej Akademii Technicznej, posiadający aktywne konto biblioteczne.
  2. Normy online dostępne są, wyłącznie na wydzielonym stanowisku, w Czytelni Technicznej (pokój 201).
  3. Udostępnianie konta do norm online osobom trzecim jest zabronione.
  4. Użytkownicy mają prawo, tylko i wyłącznie, do przeszukiwania norm online.
  5. Polskie normy są chronione prawem autorskim, w związku z tym, nie można ich drukować, pobierać na dysk oraz kopiować w żaden sposób.
  6. Nieuprawnione wykorzystywanie norm online może spowodować odłączenie dostępu do norm online dla całej Uczelni.
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 06 listopada 2017 20:35
facebook Instagram Instagram blog NUKAT bibliowawa
film 360 STOPNI filmy