logo WAT
logo BGWAT
 

Opłaty

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 95/RKR/2020 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych przez Bibliotekę Główną WAT i form ich regulowania »

Opłaty specjalne oraz należności za usługi biblioteczne

Opłaty specjalne oraz należności za usługi biblioteczne
Tytuł opłaty Uściślenie tytułu opłaty Kwota
Nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych za 1 dzień zwłoki, za każdy tytuł 0,30 zł*
Kaucja za wypożyczone materiały dla czytelnika spoza WAT nie mniej niż wartość wypożyczonego materiału min. 50,00 zł
Zgubienie lub zniszczenie: książki wydane w ostatnich pięciu latach do ceny z inwentarza Biblioteki Głównej dolicza się 20%
książki starszych wydań cena rynkowa, nie mniej niż 50,00 zł
zagubione broszury cena rynkowa, nie mniej niż 25,00 zł
Opłata za przetrzymane materiały czytelniane wypożyczone krótkoterminowo z Czytelni Technicznej, Czytelni Społeczno-Ekonomicznej oraz Czytelni Czasopism: powyżej 1 godziny po otwarciu Czytelni następnego dnia roboczego za każdą godzinę przetrzymania

 

5,00 zł
Opłata za elektroniczne kopie z czasopism i książek (wykonane zgodnie z dozwolonym przez Prawo autorskie użytkiem publicznym) 0,30 zł za str.
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna – sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innych bibliotek Koszt wykonanej usługi**

* Prolongaty należy dokonywać przed upływem terminu zwrotu. Prolongowanie po upływie terminu zwrotu system biblioteczny traktuje jako nowe wypożyczenie i automatycznie naliczy opłaty za przetrzymane materiały biblioteczne.

** Nie obowiązuje pracowników naukowo-dydaktycznych Wojskowej Akademii Technicznej realizujących projekty naukowo-badawcze

Opłaty należne Bibliotece można realizować:

  • poprzez usługę Libsmart Payment (dzięki integracji z komputerowym systemem bibliotecznym, po zaksięgowaniu przelewu, aplikacja Libsmart Payment dynamicznie dokona zmian na koncie czytelnika);

  • w kasie WAT (potwierdzenie wpłaty należy przedłożyć w Wypożyczalni Akademickiej w celu anulowania należności finansowych na koncie czytelnika);

  • generując własne konto poprzez PKO Collect (po otrzymaniu emaila z Banku pracownicy Wypożyczalni Akademickiej anulują należności finansowe na koncie czytelnika).

PKO Collect

Wpisz nr PESEL w celu wygenerowania indywidualnego konta, na które należy dokonać wpłaty

Generator IBANów:

tytuł płatności:

PESEL:

W celu sprawdzenia czy przelew został poprawnie zrealizowany prosimy wejść na poniższy adres:

trans.wat.edu.pl

Ostatnio zmieniany czwartek, 26 sierpnia 2021 00:28
facebook Instagram Instagram blog NUKAT bibliowawa
360_STOPNI
Logo języka migowego
Konferencja Naukowa ph. Cywilizacja wiedzy – wyzwanie dla bibliotek