logo WAT
logo BGWAT
 

Regulamin Czytelni Technicznej i Społeczno-Ekonomicznej

 1. Prawo do korzystania z Czytelni Czasopism i Zbiorów Elektronicznych Biblioteki Głównej WAT mają pracownicy i studenci WAT, uczniowie Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego oraz inne osoby po okazaniu dowodu tożsamości.
 2. Korzystający z Czytelni zobowiązani są:
  1. zostawić w szatni okrycie wierzchnie, torebki, teczki itp.,
  2. zarejestrować swoje odwiedziny poprzez przyłożenie przepustki, legitymacji lubinnego dokumentu elektronicznego do czytnika kart,
  3. okazać dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszone i wynoszone materiały dydaktyczne.
 3. Dyżurny bibliotekarz ma prawo odmówić wpuszczenia do Czytelni osób nie przestrzegających wyżej wymienionych zasad.
 4. W Czytelni można korzystać z:
  1. księgozbioru w wolnym dostępie do półek,
  2. stanowiska czytania norm on-line, zgodnie z zasadami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
  3. książek przechowywanych w magazynie (po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania dyżurnemu bibliotekarzowi).

  Realizacja zamówionych materiałów następuje w ciągu 30 minut. Przechowuje się je w Czytelni przez 7 dni od daty złożenia zamówienia lub dłużej, na życzenie Użytkownika.

 5. Książki z Czytelni (poza specjalnie oznakowanymi: encyklopedie, słowniki i wydania unikatowe) można wypożyczyć krótkoterminowo (najwcześniej 1 godzinę przed zamknięciem Biblioteki) na noc lub weekendowo. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może odmówić wypożyczenia.
 6. Zwrot materiałów wypożyczonych krótkoterminowo musi nastąpić najpóźniej 1 godzinę po otwarciu Czytelni w następnym dniu roboczym. Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu materiałów. Nieterminowy zwrot materiałów czytelnianych podlega opłacie, zgodnie z Decyzją Rektora WAT (patrz: Opłaty »)
 7. Materiały biblioteczne, za wyjątkiem norm, rozpraw naukowo-badawczych i rozpraw doktorskich, można skanować na własny nośnik elektroniczny. Kopiowanie dokumentów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dopuszczalnym w ustawie o prawie autorskim.
 8. W przypadku zniszczenia części lub całości udostępnionych materiałów bibliotecznych Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia szkody, zgodnie zpotrzebami Biblioteki. Decyzję o sposobie naprawienia szkody podejmuje kierownik Działu Udostępniania.
 9. W czytelni obowiązuje zakaz wynoszenia poza obręb Czytelni wykorzystywanych materiałów bez zgody dyżurnego bibliotekarza.
 10. Na 5 minut przed końcem pracy Czytelni, Użytkownicy zobowiązani są do zakończenia czytania i zwrotu udostępnionych materiałów, bądź pozostawienia ich na stolikach lub wózku bibliotecznym.
 11. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem i po zakończeniu należy poinformować bibliotekarza o wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu.
 12. Zabrania się instalowania w komputerach znajdujących się w Czytelni Technicznej i Społeczno-Ekonomicznej oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub pobieranego przez Internet.
 13. Po zakończeniu sesji należy wykasowywać swoje pliki i katalogi zachowane lokalnie na komputerze. Wszelkie pliki pozostawione przez Użytkownika na komputerze zostaną skasowane.
 14. Pobrane z Internetu sformatowane dane należy zabezpieczyć wysyłając je na swoją skrzynkę e-mail, konto ftp lub zapisać je na własny nośnik informacji. Prywatne nośniki pamięci mogą być sprawdzane przez dyżurnego bibliotekarza pod kątem obecności wirusów komputerowych.
 15. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że sesje na sprzęcie bibliotecznym są monitorowane.
 16. Użytkownicy mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz zoprogramowaniem i są odpowiedzialni materialnie za straty powstałe z ich winy.
 17. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może spowodować zawieszenie prawa korzystania z usług Czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki na wniosek kierownika Oddziału Udostępnia.
Ostatnio zmieniany piątek, 27 sierpnia 2021 10:40
facebook Instagram Instagram blog NUKAT bibliowawa
film 360 STOPNI
Logo KDBASP