logo WAT
logo BGWAT
 

Regulamin konta kaucyjnego w Bibliotece Głównej WAT

 1. Konto kaucyjne mogą założyć osoby formalnie nie związane z Akademią, poprzedstawieniu ważnego dokumentu ze zdjęciem i adresem zamieszkania, oraz podpisaniu deklaracji zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Użytkownik konta kaucyjnego jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Biblioteki Głównej WAT.
 3. Warunkiem założenia konta kaucyjnego jest wniesienie kaucji za wypożyczone materiały, stanowiącej zabezpieczenie ich zwrotu.
 4. Wpłacona kaucja niepodlega oprocentowaniui przekazywana jest do kasy WAT przez bibliotekarza.
 5. Wysokość kaucji:
  1. 50 zł za jeden wypożyczony egzemplarz,
  2. równowartość ceny rynkowej egzemplarza, dla egzemplarzy o wartości wyższej niż mowa w ppkta.
 6. Kaucja stanowi ekwiwalent na pokrycie ewentualnych strat, w przypadkugdy Użytkownik nie zwróci wypożyczonych woluminów w ciągu 6 miesięcy od daty ich wypożyczenia po bezskutecznej próbie ich odzyskania.
 7. Jeżeli Użytkownik,po zwrocie wszystkich książek, przez 12 miesięcy nie zgłosi się po odbiór kaucji, zostanie ona przeznaczona na zakup nowych książek.
 8. Kaucja upoważnia do wielkokrotnego wypożyczania książek, w ramach wpłaconej kwoty, zgodnie z pkt. 5.
 9. Wypłata kaucji na pisemny wniosek Użytkownika następuje w Wypożyczalni Akademickiej w terminie do 3 dni roboczych (w formie gotówkowej) lub na przelew bankowy na konto Użytkownika. Czas realizacji przelewu uzależniony jest od regulaminu transferów banku.
 10. Likwidacja konta następuje w momencie zwrotu kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne.
Ostatnio zmieniany piątek, 27 sierpnia 2021 10:38
facebook Instagram Instagram blog NUKAT bibliowawa
360_STOPNI
Logo języka migowego
Konferencja Naukowa ph. Cywilizacja wiedzy – wyzwanie dla bibliotek