logo WAT
logo BGWAT
 

Regulamin Wypożyczalni Akademickiej

 1. Z usług Wypożyczalni Akademickiej mogą korzystać:
  1. pracownicy WAT,
  2. studenci i doktoranci WAT,
  3. osoby formalnie nie związane z Akademią wyłącznie za zgodą dyrektora Biblioteki Głównej WAT po wpłaceniu stosownej kaucji, na czas wypożyczenia materiałów bibliotecznych,
  4. osoby zarejestrowane poprzez System Wypożyczeń Warszawskich.
 2. Każdy użytkownik Wypożyczalni Akademickiej posiada internetowe konto biblioteczne, zawierające pełne dane personalne. Dane podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO), i służą wyłącznie do egzekwowania zobowiązań Użytkownika wobec Biblioteki. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji swoich danych osobowych, w tym szczególnie danych kontaktowych.
 3. Ustala się następujące limity i okresy wypożyczeń:
  1. pracownicy WAT –30 woluminów na 1 rok,
  2. doktoranci WAT –30 woluminów na semestr,
  3. studenci WAT –15 woluminów na 30 dni, w tym podręczniki, skrypty* i instrukcje na okres 1 semestru,
  4. studenci dwóch kierunków WAT –25 woluminów na 30 dni,
  5. emerytowani pracownicy WAT –5 woluminów na 30 dni,
  6. osoby zarejestrowane poprzez System Wypożyczeń Warszawskich –3 woluminy na 30 dni,
  7. inne osoby –3 woluminy na 30 dni za pobraniem kaucji. (Patrz: Regulamin konta kaucyjnego w Bibliotece Głównej WAT)
 4. W Wypożyczalni Akademickiej Użytkownicy mają wolny dostęp do półek z kolekcją Nowości w Bibliotece Głównej WAT. Wszystkie książki z tej kolekcji można wypożyczać na okres 30 dni, bez możliwości prolongaty. Nieterminowy zwrot książek z kolekcji Nowości podlega opłacie 0,30 zł za każdy dzień zwłoki. Opłaty te, zgodnie z Decyzją Rektora WAT (patrz: Opłaty »), dotyczą wszystkich Użytkowników, z wyłączeniem pracowników WAT.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego dokumentu lub prolongaty (nie dotyczy Nowości–pkt. 3) przed upływem okresu jego wypożyczenia, indywidualnie poprzez internetowe konto biblioteczne, lub zgłaszając taką potrzebę do Wypożyczalni Akademickiej osobiście (pokój117), telefonicznie (261837456) lub poprzez pocztę elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
  Prolongata jest możliwa tylko wtedy, gdy dokument nie jest zamówiony przez innego Użytkownika.
 6. W uzasadnionych przypadkach Wypożyczalnia w chwili wypożyczenia może zastrzec sobie wcześniejszy termin zwrotu, jak również zażądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu ich zwrotu.
 7. W indywidualnych przypadkach, na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej, dyrektor Biblioteki GłównejWAT może ustalić inne limity i terminy wypożyczeń.
 8. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach losowych, na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej, dyrektor Biblioteki Głównej WAT, może podjąć decyzję o jednorazowym anulowaniu części opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Decyzję o całkowitym umorzeniu opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych podejmuje dyrektor Biblioteki Głównej WAT, po akceptacji Prorektora ds.naukowych.
 9. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonego dokumentu Użytkownik jest zobowiązany:
  1. odkupić egzemplarz tego samego lub nowszego wydania, lub inny dokument wskazany przez kierownika Sekcji Wypożyczalni,
  2. albo zapłacić ekwiwalent pieniężny w wysokości kosztu pozyskania identycznego lub wartościowo równoważnego (wskazanego przez kierownika Sekcji Wypożyczalni) dokumentu.
 10. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
  1. wydawnictw znajdujących się w księgozbiorach podręcznych,
  2. dzieł wydanych przed 1945 rokiem,
  3. rozpraw doktorskich i sprawozdań z prac naukowo-badawczych.
 11. Użytkownik zmieniający status Student lub Doktorant na status Pracownik zobowiązany jest do zwrócenia wszystkich książek, uregulowania ewentualnych należności na rzecz Biblioteki i likwidacji studenckiego konta bibliotecznego, oraz założenia pracowniczego konta bibliotecznego.
 12. Konto Biblioteczne nieaktywne przez 10 kolejnych lat ulega likwidacji.

* Za podręczniki i skrypty, podlegające wypożyczeniu na okres jednego semestru, uważa się materiały biblioteczne wydane przez WAT lub inne wskazane Bibliotece przez poszczególne Wydziały WAT

Ostatnio zmieniany piątek, 18 lutego 2022 13:51
facebook Instagram Instagram blog NUKAT bibliowawa
Logo języka migowego
Konferencja Naukowa ph. Cywilizacja wiedzy – wyzwanie dla bibliotek