logo WAT
logo BGWAT
 

Regulamin Wypożyczalni Beletrystyki Biblioteki Głównej WAT

 1. Z usług Wypożyczalni Beletrystyki mogą korzystać:
  1. pracownicy WAT,
  2. studenci i doktoranci WAT,
  3. osoby formalnie nie związane z Akademią wyłącznie za zgodą dyrektora Biblioteki Głównej WAT po wpłaceniu stosownej kaucji, na czas wypożyczenia materiałów bibliotecznych,
  4. osoby zarejestrowane poprzez System Wypożyczeń Warszawskich.
 2. Każdy użytkownik Wypożyczalni Beletrystyki posiada internetowe konto biblioteczne, zawierające pełne dane personalne. Dane podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO), i służą wyłącznie do egzekwowania zobowiązań Użytkownika wobec Biblioteki. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji swoich danych osobowych, w tym szczególnie danych kontaktowych.
 3. Ustala się następujące limity i okresy wypożyczeń:
  1. pracownicy WAT–5 woluminów na 30 dni,
  2. doktoranci WAT–5 woluminów na 30 dni,
  3. studenci WAT–5 woluminów na 30 dni,
  4. studenci dwóch kierunków WAT–5 woluminów na 30 dni,
  5. emerytowani pracownicy WAT–5 woluminów na 30 dni,
  6. inne osoby –3 woluminy na 30 dni za pobraniem kaucji. (Patrz: Regulamin konta kaucyjnego w Bibliotece Głównej WAT)
 4. W Wypożyczalni Beletrystyki Użytkownicy mają wolny dostęp do półek. Istnieje również możliwość zamawiania książek poza godzinami otwarcia Wypożyczalni, poprzez katalog biblioteczny online. Wszystkie książki można wypożyczać na okres 30 dni. Nieterminowy zwrot książek podlega opłacie 0,30 zł za każdy dzień zwłoki. Opłaty te, zgodnie z Decyzją Rektora WAT (patrz:Opłaty »), dotyczą wszystkich Użytkowników, z wyłączeniem pracowników WAT.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego dokumentu lub prolongaty przed upływem okresu jego wypożyczenia, indywidualnie poprzez internetowe konto biblioteczne, lub zgłaszając taką potrzebę do Wypożyczalni Beletrystyki osobiście (pokój 209), telefonicznie (261839700) lub poprzez pocztę elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Prolongata jest możliwa tylko wtedy, gdy dokument nie jest zamówiony przez innego Użytkownika.
 6. W uzasadnionych przypadkach Wypożyczalnia w chwili wypożyczenia może zastrzec sobie wcześniejszy termin zwrotu, jak również zażądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu ich zwrotu.
 7. W indywidualnych przypadkach, na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej, dyrektor Biblioteki Głównej WAT może ustalić inne limity i terminy wypożyczeń.
 8. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach losowych, na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej, dyrektor Biblioteki Głównej WAT może podjąć decyzję o jednorazowym anulowaniu części opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Decyzję o całkowitym umorzeniu opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych podejmuje dyrektor Biblioteki Głównej WAT, po akceptacji Prorektora ds.naukowych.
 9. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonego dokumentu Użytkownik jest zobowiązany:
  1. odkupić egzemplarz tego samego lub nowszego wydania, lub inny dokument wskazany przez kierownika Sekcji Wypożyczalni,
  2. albo zapłacić ekwiwalent pieniężny w wysokości kosztu pozyskania identycznego lub wartościowo równoważnego (wskazanego przez kierownika Sekcji Wypożyczalni) dokumentu.
 10. Użytkownik zmieniający status Student lub Doktorant na status Pracownik zobowiązany jest do zwrócenia wszystkich książek, uregulowania ewentualnych należności na rzecz Biblioteki i likwidacji studenckiego konta bibliotecznego, oraz założenia pracowniczego konta bibliotecznego.
 11. Konto Biblioteczne nieaktywne przez 10 kolejnych lat ulega likwidacji.
Ostatnio zmieniany piątek, 27 sierpnia 2021 10:40
facebook Instagram Instagram blog NUKAT bibliowawa
360_STOPNI
Logo języka migowego
Konferencja Naukowa ph. Cywilizacja wiedzy – wyzwanie dla bibliotek