logo WAT
logo BGWAT
 

Zasady korzystania z kabin nauki indywidualnej w Czytelni Technicznej BG WAT

 1. Z kabin nauki indywidualnej, mogą korzystać wszyscy użytkownicy Biblioteki.

 2. Z kabin można korzystać w godzinach pracy Biblioteki Głównej WAT.

 3. Kabiny są zamawiane i rezerwowane u dyżurującego bibliotekarza w Czytelni Technicznej i Społeczno-Ekonomicznej.

 4. Klucze do kabiny wydaje Bibliotekarz dyżurujący w Czytelni.

 5. Jeżeli kabina nie została zarezerwowana, wówczas udostępniana jest pierwszej osobie, która danego dnia zgłosi taką potrzebę bibliotekarzowi w Czytelni.

 6. Klucz do kabiny pozostaje przez cały okres korzystania z niej w dyspozycji użytkownika, który nie może udostępniać go nikomu innemu.

 7. Użytkownika obowiązuje zamykanie kabiny przy każdorazowym jej opuszczeniu, a po zakończeniu pracy dodatkowo wyłączenie lampek oraz komputera.

 8. Zagubienie klucza powoduje konieczność poniesienia kosztów wykonania jego duplikatu.

 9. Kabiny wyposażone są w komputery z dostępem do Internetu. Czytelnik może korzystać również z własnego sprzętu i materiałów, za które w przypadku ich pozostawienia w kabinie, Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności. Przed zwróceniem klucza do kabiny należy skasować własne pliki z dysku nieskasowane pliki zostaną usunięte przez bibliotekarza dyżurnego.

 10. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały i sprzęt znajdujący się w kabinie oraz zobowiązany jest do utrzymania w niej porządku.

 11. Biblioteka zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, wejścia do kabiny pod nieobecność jej użytkownika.

 12. Czytelnicy korzystający z kabin nauki indywidualnej zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu BG WAT, a w szczególności Regulaminu Czytelni Technicznej i Społeczno-Ekonomicznej.

Ostatnio zmieniany piątek, 27 sierpnia 2021 10:39
facebook Instagram Instagram blog NUKAT bibliowawa
film 360 STOPNI
Logo KDBASP