logo WAT
logo BGWAT
 

Zjazd - Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z dn. 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2.
  2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu organizacji Zjazdu - Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, zapewnienia Pani/Panu uczestnictwa w Zjeździe-Konferencji, w celu możliwości informowania o kolejnych spotkaniach, w celu przygotowania i publikacji materiałów zjazdowo-konferencyjnych oraz dokumentowania przebiegu Zjazdu - Konferencji Dyrektorów, w tym wykonywania w jego trakcie fotografii, które mogą zostać opublikowane na stronach internetowych należących do Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
  5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane, ich niepodanie uniemożliwi udział w Zjeździe - Konferencji Dyrektorów.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  8. Dane przechowywane będą do czasu realizacji celu przetwarzania, (dotyczy przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub wykonania innych zadań wynikających z przepisów prawa.
  9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, (dotyczy przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f).
  10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Ostatnio zmieniany piątek, 27 sierpnia 2021 11:58
facebook Instagram Instagram blog NUKAT bibliowawa
360_STOPNI
Logo języka migowego
Konferencja Naukowa ph. Cywilizacja wiedzy – wyzwanie dla bibliotek